ROCKWOOL vastaa kestävän kehityksen haasteisiin, joita myös YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteet käsittelevät

Raportissa korostetaan ROCKWOOL-konsernin uutta kestävän kehityksen lähestymistapaa, joka perustuu "Rising to the Challenge" ideologiaan seuraten kolmea perusperiaatetta:

  • Kestävä kehitys on ROCKWOOLin kasvun ydin
  • ROCKWOOL-konsernin tuotteet ovat linjassa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitteiden (Sustainable Development Goals / SDG) kanssa
  • ROCKWOOL-konserni on sitoutunut kymmeneen kunnianhimoiseen kestävän kehityksen tavoitteeseen

 

Raportti esittelee kunnianhimoisia sisäisiä tavoitteita, jotka organisaatiomme tulee saavuttamaan vuodeen 2030 mennessä tuoden samalla esille useita tapoja, joilla tuotteemme käsittelevät asiaankuuluvia globaaleja kysymyksiä energiatehokkuudesta veden käyttöön.

ROCKWOOL-konsernin sisäinen ja ulkoinen kestävän kehityksen strategia on kehitetty huolellisesti osana yrityksen muutosta ja se on suunniteltu keskittämään ponnistelut sinne, missä niillä voi olla kaikista merkittävin vaikutus.

RockWorld imagery,The Big Picture, people, idea