Heidi Ringsaker

 

Manager Customer Service, ROCKWOOL Scandinavia

"Matala organisaatio, hyvät työskentelyolosuhteet ja pätevät työtoverit. Siinä kolme asiaa, jotka kuvaavat hyvin ROCKWOOL Nordics. Arvostan suuresti asemaani tällaisen organisaation johdossa – organisaation, jonka tehtävä on optimoida asiakaspalvelun laatu ja tehokkuus. Tämä perustavoite koskee sekä toimintaohjeitamme että tapojamme toteuttaa niitä. Voimme aina oppia jotakin uutta. Tämä asenne auttaa meitä saavuttamaan yhä parempia tuloksia. Olen saanut osallistua ROCKWOOL Nordics järjestämään johtamiskoulutukseen, joka oli mielenkiintoinen kokemus niin ammatillisessa mielessä kuin henkilökohtaiselta kannalta."

"Vastaan siitä, että kaikki osastoni työntekijät tuntevat laadunvalvontajärjestelmämme ja toimivat niiden mukaisesti. Pyrin kehittämään organisaatiotamme laatimalla strategioita, tavoitteita ja suunnitelmia. Osallistun myös ROCKWOOL Nordics yleiseen strategiatyöhön. Haluan heijastaa ympärilleni positiivista energiaa ja arvostan sitä, että alaiseni pystyvät nousemaan haasteidensa tasalle. Rohkaisen heitä ottamaan vastuuta ja etsimään oma-aloitteisesti ratkaisuja ongelmiin. Esimiehenä minulle on tärkeää pystyä antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa kritiikkiä. Rehellisyys, luottamus ja lojaalisuus ovat hyvin tärkeitä asioita ROCKWOOL-konsernissa."

Customer Service Manager Heidi Ringsaker vastaa kaikista saapuvista tilauksista ja siitä, että asiakkaat saavat tilaamansa täsmällisesti ja ajallaan. Hän tuli ROCKWOOL-konsernin palvelukseen vuonna 2005.