Teemme maailmasta paremman paikan

Nautimme työskentelystä yrityksessä, jonka luomat ratkaisut auttavat tekemään maailmasta paremman paikan elää. Suurin osakkeenomistajamme on ROCKWOOL Foundation, joka investoi huomattavan määrän aikaa ja rahaa yhteiskunnan hyväksi. Tutustu avoimiin työpaikkoihimme ja hae työpaikkaa konsernista, jos haluat työskentelyä yrityksessä, jonka DNA:n oleellinen osa on rehellisyys ja yhteiskuntavastuu.

Yrityksen yhteiskuntavastuu

Parannamme jatkuvasti yhteiskunnallista toimintaamme asettamalla kunnianhimoisia tavoitteita ja integroimalla yhteiskuntaa, ihmisoikeuksia sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevat seikat päivittäiseen liiketoimintaamme. Pidämme keskustelun avoimena sidosryhmiemme kanssa ja raportoimme vuosittain yhteiskunnallisesta toiminnastamme Kestävän kehityksen raportissamme.

Tuotteemme ja palvelumme parantavat miljoonien ihmisten elinoloja tarjoamalla heille miellyttävän lämpötilan, kohtuuhintaisen lämmityksen ja jäähdytyksen, enemmän palonkestävyyttä, akustista mukavuutta ja vähäisemmän kaupungin liikenteestä aiheutuvaa tärinää ja pienemmän kemikaalimäärät kasvihuoneiden vihanneksissa.

Useimmat tuotteemme vaikuttavat myönteisesti globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja fossiilisten polttoaineiden vähenemiseen. Työntekijämme, johtoportaamme ja yrityksemme hallitus pitää näitä myönteisiä vaikutuksia maailmaan tärkeinä, ja ne inspiroivat meitä päivittäisessä työssämme.

ROCKWOOL ei pidä sinua pelkkänä työntekijänä. Olet yksilö. Olet lahjakkuus. Olet intohimo. Olet kunnianhimo. Olet vahvin voimavaramme!

Yrityksemme monimuotoisuus

Pidämme lahjakasta, sitoutunutta ja monipuolista työvoimaamme tärkeänä kilpailuetuna. Yrityksemme menestys on erittäin sitoutuneiden ja osaavien yksilöiden ansiota. Olemme sitoutuneet rekrytoimaan ja pitämään kiinni parhaista lahjakkuuksista, jotta voimme edistää tehokkuutta ja yrityksen kasvua.

Monimuotoisuuden hallinnasta on hyötyä yksilöille, tiimeille, koko konsernille, asiakkaillemme ja muille sidosryhmille. Ymmärrämme, että jokainen työntekijä tuo työhönsä omat ainutlaatuiset taitonsa, kokemuksensa ja ominaisuutensa. Lisäksi rohkaisemme yhteistyöhön ihmisiä, joilla on erilaisia kokemuksia, näkökulmia ja kulttuuritausta, sillä se lisää luovuutta ja innovatiivisuutta.

Yrityksessämme työskentelee 52 eri kansallisuutta edustavia ihmisiä ja heitä on kaikissa toimipisteissämme ympäri maailmaa – esimerkiksi Saksan toimipisteessämme työskentelee noin 21 eri kansalaisuutta. Uskomme, että kaikkia ihmisiä pitää kohdella kunnioittavasti ja arvokkaasti. Palkkaamme aina parhaan yksilön tiettyyn työtehtävään ja varmistamme samalla yhdenvertaiset mahdollisuudet ja syrjimättömyyden rekrytointiprosessimme osaksi. Olemme erittäin ylpeitä, että voimme tarjota yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja mahdollistaa työntekijöillemme siirtymisen liiketoimintayksiköstä ja maasta toiseen. Lisäksi rohkaisemme esimiehiä ottamaan tiimeihinsä työntekijöitä konsernin eri osista ja neuvomme heille käytännöllisiä tapoja onnistua tässä.

Johtamisperiaatteemme ja kunnianhimoiset tavoitteemme lisätä luottamusta ja vaikutusmahdollisuuksia auttavat meitä luomaan ympäristön, jossa kaikki yksilöt voivat toteuttaa itseään täysipainoisesti.

Monipuolinen työvoima on arvokas yrityksemme suorituskyvyn kannalta. Se lisää luovuutta ja innovatiivisuutta sekä dynaamista kulttuuria koko globaalissa yrityksessä.

Turvallinen työpaikka

ROCKWOOL-konsernilla on nollatoleranssipolitiikka, kun on kyse mistä tahansa työntekijöidemme, urakoitsijoidemme, toimipisteiden muiden työntekijöiden, tuotteiden asentajien tai käyttäjien terveyden ja turvallisuuden vaarantavista tekijöistä. Tekemällä yhteistyötä tutkijoiden ja viranomaisten kanssa varmistamme, että tuotteillamme ei ole haitallisia vaikutuksia suositeltuja käyttöohjeita noudatettaessa. Muutoin ohjeita muutetaan tai tuotantoa mukautetaan tai se lopetetaan.

Rohkaisemme ja edellytämme kaikkien esimiesten ja työntekijöiden suhtautuvan turvallisuuteen ennakoivasti. Ennaltaehkäisevien toimien ja riskiarvioiden avulla varmistamme, että riskejä vähentäviin toimenpiteisiin ryhdytään. Näin pääsemme lähemmäs lopullista tavoitettamme, jolloin näiden tapahtumien takia ei menetetä yhtään työaikaa.

Säätiö on ROCKWOOL-konsernin suurin yksittäinen osakkeenomistaja, jolla on 23 % osakkeista.
Lue lisää