Hyödyt kaikki REDAir FLEX

Järjestelmä tarjoaa rakennuttajille, arkkitehdeille ja urakoitsijoille useita etuja, jotka kaikkien osapuolten on helppo ymmärtää.

REDAir FLEX antaa rakennuttajille ja käyttäjille optimaalisen rakenteen, joka täyttää nykyiset ja tulevat energiatehokasta rakentamista koskevat vaatimukset. Järjestelmä mahdollistaa käyttäjälle miellyttävän ja tasapainoisen sisäilman: talvella lämpimämpi ja kesällä viileämpi.

Päätöksentekoprosessi on selkeämpi kaikille osapuolille järjestelmän yksinkertaisen rakenteen ansiosta. Järjestelmä on helppo kuvata kaikille suurempiin energiaperuskorjausprojekteihin osallistuville tahoille. Järjestelmä tarjoaa myös taloudellisia etuja, sillä rakennusaika on lyhyempi kuin perinteisissä järjestelmissä. Rakennusta ei myöskään tarvitse tyhjentää, sillä työt suoritetaan sen ulkopuolella.

Arkkitehdit

Julkisivu määrittää rakennuksen ilmeen. REDAir FLEX antaa arkkitehdille vapauden suunnitella haluttu esteettinen ilme tarvitsematta jo alusta alkaen miettiä takana olevia rakenteita sekä paloturvallisuudesta ja rakennuksen koko eliniän aikaisista energia- ja ylläpitovaatimuksista tinkimättä.

Järjestelmä on huolella suunniteltu ja helposti sovitettavissa kaikentyyppisiiin rakennuksiin, eikä se edellytä monimutkaisia yksittäisratkaisuja. Saatavilla olevien yksityiskohtien ja teknisen dokumentaation avulla arkkitehdit voivat helposti työstää ratkaisun tarjousta varten.

Urakoitsijat

Urakoitsijalle on tärkeää olla kilpailukykyinen projektin hinnan ja keston suhteen. REDAir FLEX antaa tässä selkeitä etuja: dokumentoitu, taloudellinen asennusaika lisää tuottoa ja minimoi rakennusaikaisten virheiden ja puutteiden riskin.

Yksinkertainen asennusmenetelmä mahdollistaa entistä järkevämmän ja yksinkertaisemman työprosessin, mistä on etua urakassa. Järjestelmä on helppokäyttöinen, eikä se edellytä urakoitsijoilta ja asentajilta erityiskoulutusta.

Tärkeimmät hyödyt

Eriste on kaikkien ratkaisujemme pohjana ja tarjoaa hyvän lämmöneristyksen – sekä neljä muuta etua. Kutsumme tätä järjestelmää nimellä ”4-in-1”.

Eriste toimii palomuurina, joka suojaa rakennuksen käyttäjiä ja rakennetta tulipalolta. Näin ihmisillä on enemmän aikaa poistua rakennuksesta ja palomiesten työ helpottuu. Eristys tarjoaa myös hyvät akustiset ominaisuudet, erinomaisen kestävyyden ja vahvan ympäristöprofiilin:

Paloturvallisuus

Julkisivuissa käytettävät ROCKWOOL-tuotteet alentavat tulipalon leviämisriskiä kerrosten välillä. Eristys vähentää lisäksi myrkyllisten savukaasujen syntymistä. 

FLEX LVL -rimat kuuluvat Euroluokkaan B-s1d0. 

Akustinen mukavuus

ROCKWOOL-vuorivillaeristeen ainutlaatuinen rakenne säätelee ja vaimentaa ääniä, mikä suojaa käyttäjää optimaalisesti ympäristön melulta. Näin voidaan taata miellyttävä sisäympäristö.

Ympäristöprofiili

Vuorivillaeristeen koostumus muistuttaa suurelta osin maankuorta. Tyypillisen ROCKWOOL-eristetuotteen tuotannosta, kuljetuksesta, käytöstä ja hävityksestä aiheutuva energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat niin pienet, että rakennuksen käyttöiän aikana saadaan yli 100-kertainen säästö.

Kosteutta hylkivä

ROCKWOOL-eriste hylkii kosteutta. Asennetusta eristeestä kastuvat vain uloimmat millimetrit, jos sade tulee suoraan eristeeseen. Kosteus haihtuu nopeasti sään kuivuessa. ROCKWOOL-eriste hengittää, joten vesihöyry voi siirtyä eristeen läpi – kondensoitumatta.

Uudisrakentaminen

Uudisrakentaminen edellyttää runsaasti suunnittelua.

Uudisrakentamisen yhteydessä on tärkeää huomioida tiukentuneet, rakennusten energiankulutusta koskevat vaatimukset. Halutaanko rakentaa minimivaatimukset täyttävä rakennus, vai kannattaako rakentaa myös tulevat vaatimukset täyttävä rakennus investoimalla hieman enemmän?

Uudisrakentamisessa ulkopuolinen REDAir FLEX -julkisivueristys takaa ulkoseinien tehokkaan eristyksen:

Rakenne auttaa minimoimaan kylmäsillat ja täyttämään passiivi- ja matalaenergiataloja koskevat vaatimukset. Rakennus täyttää tulevat vaatimukset ja toimii optimaalisesti vuodesta toiseen.

REDAir FLEXin ansiosta voi olla taloudellisesti kannattavaa toteuttaa julkisivun eristys alusta asti matalaenergiarakennuksia koskevien vaatimusten mukaisesti. Lisäkustannus on vain muutamia prosentteja – mutta panostus maksaa itsensä takaisin, kun energiakulut laskevat ja rakennuksen arvo nousee.

Peruskorjaus

Rakennusta peruskorjattaessa sen on täytettävä vähintään korjausrakentamista koskevat energiavaatimukset. Julkisivukorjaus tarjoaa täydellisen tilaisuuden lisäeristämiseen niin, että rakennus täyttää eristysvaatimukset myös tulevaisuudessa.

REDAir FLEXin avulla sisäilmasto voidaan optimoida ja paloturvallisuutta voidaan parantaa samalla, kun rakennus päivitetään energiatehokkuuden ja ulkoasun osalta.

REDAir FLEX eristää ja suojaa rakennusta optimaalisesti, sillä eristys asennetaan sen ulkopuolelle. Näin saavutetaan lämpimämpi, kuivempi ja rakennusteknisesti optimaalinen julkisivuratkaisu, joka suojaa olemassa olevaa julkisivua ja minimoi mahdollisten kosteus- ja homeongelmien riskin. Ratkaisu on lisäksi erittäin nopea ja yksinkertainen, ja asukkaat / ROCKWOOLin työntekijät voivat oleskella rakennuksessa korjaustöiden ajan.

Esteettisestä näkökulmasta REDAir FLEX antaa mahdollisuuden luoda julkisivulle täysin uusi ilme, sillä rakenne voi toimia pohjana lukuisille eri suunnitteluvaihtoehdoille.

Lue lisää perusparannusta, ylläpitoa ja vaihtoa koskevista vaatimuksista

Taloudellisuus

Ulkopuolinen julkisivueristys tarjoaa suuret säästöt rakennuksen energiankulutuksessa. Eikä siinä vielä kaikki: REDAir FLEX parantaa myös merkittävästi rakennusprosessin taloudellisuutta. Yksinkertainen, vain muutamista komponenteista koostuva järjestelmä tekee työskentelystä nopeaa ja tehokasta – ja siksi myös kustannustehokasta.

REDAir FLEX -julkisivuratkaisun kokonaistaloudellisuus on siten huomattavasti parempi kuin monessa muussa monimutkaisemmassa ratkaisussa.

Alla olevassa esimerkissä REDAir FLEXiä verrataan moniin tunnettuihin julkisivuratkaisuihin.

 

 

JulkisivuratkaisuIndeksi
ROCKWOOL REDAir FLEX
Eristys: 100 mm.
100
Kaksinkertainen puurunko ilman sisäverhoilua 
Eristys: 195 mm + 145 mm.
230
Puurunko ja betoniseinä
Eristys: 195 mm + 145 mm.
180
Teräsrunko ilman sisäverhoilua
Eristys: 250 mm + 100 mm.
210
Teräsrunko (kiinnikkeisiin/betoniseinään kiinnitetty Z/C-profiili) 
Eristys: 200 mm + 150 mm.
220

 

Lähde: Teknologiske institut ja TM Beregner ApS. Indeksiluku sisältää asennusajan ilman verhoilua sekä järjestelmään kuuluvat materiaalit kunkin ratkaisun osalta.